Jesteś tutaj: Strona Główna » SARM

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
w Gliwicach


SARM


44-100 GLIWICE, ul. Barlickiego 3
tel./fax (32) 775 18 37

KRS 0000004952
NIP 631-21-71-022
REGON 273818217

Statut SARM pdf

  Stowarzyszenie ma charakter edukacyjny i zajmuje się realizacją programów dla młodzieży w zakresie:
 • zwalczania bezrobocia,
 • aktywacji zawodowej,
 • zagospodarowania wolnego czasu,
 • kształcenia ustawicznego,
 • doradztwa zawodowego.

Oferuje kształcenie młodzieży w szkołach dziennych oraz dorosłych w trybie wieczorowym i zaocznym w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.


ORGANY STOWARZYSZENIA:

Prezes:
Grażyna Grzesik

Zarząd:
Irena Wikierska
Aneta Lipiec


GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA:

 • lokalna polityka społeczna i kulturalna nastawiona na potrzeby młodzieży,
 • integracja młodzieży i dorosłych na rynku pracy,
 • kształcenie zawodowe,
 • rewitalizacja poprzemysłowych obiektów byłej Fabryki Drutu przy ul. Dubois, prowadzenie kulturalnej działalności i zaprezentowanie szerszej publiczności potencjału tego miejsca.
Gliwicka Organizacja Pozarządowa
Roku 2011
organizacja2011
Lider Społeczny Roku 2010 Nagroda za osiągnięcia
w dziedzinie kultury 2009
lider2010 dyplom
Gliwicka Organizacja Roku 2008 "Gliwiccy Kresowianie" - podziękowanie
dyplom podziekowanie
rok_talentow
Otrzymaliśmy tytuł
"Miejsca Odkrywania Talentów"
przyznawany przez
Ministra Edukacji Narodowej

List od Ministra Edukacji Narodowej pdfNASZ PROGRAM:

Stowarzyszenie realizuje i rozwija dostosowaną dla potrzeb lokalnego rynku pracy koncepcję kształcenia ustawicznego spełniającego wymagania:

 • dostosowanie do indywidualnego poziomu wykształcenia,
 • dostosowanie do potrzeb kształceniowych małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uznanie dotychczasowych doświadczeń w pracy,
 • indywidualizacja form zdobywania wykształcenia,
 • możliwość uzyskania uznanego certyfikatu zawodowego.

Stowarzyszenie jest zainteresowane losem architektury poprzemysłowej naszego regionu. Docenia wartość tej spuścizny, zarówno stricte architektonicznej, jak i kulturowej. Do tego celu chce wykorzystać przekazane przez Urząd Miejski Miasta Gliwice dwie hale byłej Fabryki Drutu, przekształcając je w galerię HALO!GEN.


HALO!GEN ma na celu:

 • prezentację mieszkańcom Gliwic i regionu współczesnej polskiej kultury i sztuki na wysokim poziomie,
 • prowadzenie kulturalnej działalności w poprzemysłowych obiektach byłej Fabryki Drutu i prezentowanie szerszej publiczności potencjału tego miejsca,
 • stworzenie gliwiczanom możliwości zaspokajania wyższych potrzeb w zakresie kultury poprzez uczestnictwo w wydarzeniu łączącym różne dziedziny kultury, sztuki, muzyki nietypowe dla obecnej oferty kulturalnej miasta,
 • promowanie Gliwic jako miasta prezentującego współczesne trendy w kulturze i sztuce o ogólnopolskiej randze,
 • stworzenie miejsca, gdzie lokalni młodzi twórcy będą mieli okazję do własnego rozwoju twórczego i prezentacji twórczości przed szerszą publicznością, stworzenie szerszej platformy współpracy gliwickich organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.