#
  • Gliwickie Centrum Edukacyjne Halo!gen    telefon : 784 993 217

O Nas

Stowarzyszenie ma charakter edukacyjny i zajmuje się realizacją programów dla młodzieży w zakresie: zwalczania bezrobocia, aktywacji zawodowej, zagospodarowania wolnego czasu, kształcenia ustawicznego, doradztwa zawodowego. Oferuje kształcenie młodzieży w szkołach dziennych oraz dorosłych w trybie wieczorowym i zaocznym w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA: lokalna polityka społeczna i kulturalna nastawiona na potrzeby młodzieży, integracja młodzieży i dorosłych na rynku pracy, kształcenie zawodowe. HALO!GEN ma na celu: prezentację mieszkańcom Gliwic i regionu współczesnej polskiej kultury i sztuki na wysokim poziomie, stworzenie gliwiczanom możliwości zaspokajania wyższych potrzeb w zakresie kultury poprzez uczestnictwo w wydarzeniu łączącym różne dziedziny kultury, sztuki, muzyki nietypowe dla obecnej oferty kulturalnej miasta, promowanie Gliwic jako miasta prezentującego współczesne trendy w kulturze i sztuce o ogólnopolskiej randze, stworzenie miejsca, gdzie lokalni młodzi twórcy będą mieli okazję do własnego rozwoju twórczego i prezentacji twórczości przed szerszą publicznością, stworzenie szerszej platformy współpracy gliwickich organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.
#

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes: Grażyna Grzesik
Aneta Lipiec, Aneta Ćwikiel-Łoboda, Katarzyna Guzek

NASZ PROGRAM:

Stowarzyszenie realizuje i rozwija dostosowaną dla potrzeb lokalnego rynku pracy koncepcję kształcenia ustawicznego spełniającego wymagania: dostosowanie do indywidualnego poziomu wykształcenia, dostosowanie do potrzeb kształceniowych małych i średnich przedsiębiorstw, uznanie dotychczasowych doświadczeń w pracy, indywidualizacja form zdobywania wykształcenia, możliwość uzyskania uznanego certyfikatu zawodowego. Stowarzyszenie jest zainteresowane losem architektury poprzemysłowej naszego regionu. Docenia wartość tej spuścizny, zarówno stricte architektonicznej, jak i kulturowej. Do tego celu chce wykorzystać przekazane przez Urząd Miejski Miasta Gliwice dwie hale byłej Fabryki Drutu, przekształcając je w galerię

# Wyróżnienia i nagrody