Jesteś tutaj: Strona Główna » Liceum Plastyczne

Liceum Plastyczne

Liceum Plastyczne powstało 1 września 2006 r. Jest pierwszą tego typu szkołą w Gliwicach. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła jest przeznaczona dla absolwentów gimnazjum i obejmuje 4 lata nauki: kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej liceum ogólnokształcącego oraz w zakresie przedmiotów artystycznych, takich jak: rysunek i malarstwo, rzeźba, historia sztuki, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania - kompozycja. Daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego z tytułem plastyka oraz możliwość zdania matury.

Misją szkoły jest otwartość na potrzeby młodego pokolenia o uzdolnieniach artystycznych, wykształcenie wśród uczniów wrażliwości, poczucia estetyki i wiary w swoje możliwości i uzdolnienia.

Szkoła zlokalizowana jest w dogodnym miejscu zarówno dla mieszkańców Gliwic, jak i osób dojeżdżających autobusem, czy pociągiem. (około 500 m od dworca kolejowego i 200 m od autobusowego).

Przygotowując się do egzaminu dyplomowego, uczniowie kształcą się również w ramach wybranej przez siebie specjalności:

1) techniki malarskie i pozłotnicze adresowane do młodzieży, której największą pasją jest malarstwo. Głównym zadaniem kształcenia w zakresie zajęć techniki malarskie i pozłotnicze jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne i kreatywne posługiwanie się nimi w pracy twórczej. Oprócz takich zadań, jak wzbogacanie warsztatu, kształcenie wrażliwości estetycznej i umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi, najważniejsze jest, aby uczeń szkoły plastycznej w pełni wykorzystał swoje możliwości rozwoju artystycznego i warsztatowego;

2) techniki graficzne stanowią ciekawą ofertę dla osób pragnących zajmować się grafiką komputerową profesjonalnie. Poznając tradycyjne techniki graficzne uczeń nabywa umiejętności świadomego posługiwania się językiem plastycznym w użytkowych technikach graficznych, kreatywnego myślenia i wyrażania własnych poglądów artystycznych;

3) fotografia realizowana według programu, który powstał z myślą o ceniących samodzielność uczniach, o ich głębokich pasjach, świadomej i mądrej duszy artystycznej. Program zakłada odejście od dominacji tradycyjnego modelu porozumiewania się na lekcji na rzecz współpracy i komunikowania się uczniów między sobą. Głównym celem jest pobudzenie samodzielności, aktywności i kreatywności młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności. Metoda pracy, przyjmująca za podstawę warsztatową formułę zajęć praktycznych, jest najistotniejszą częścią i zadaniem całego programu;

4) techniki rzeźbiarskie kierowane są do uczniów, którzy są zainteresowani opanowaniem warsztatu technicznego i technologicznego w zakresie rzeźby. Uczeń nabywa umiejętności świadomego posługiwania się językiem plastycznym w rzeźbie, dokonywania oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych w rzeźbie współczesnej i historycznej;

5) ceramika to oferta dla zainteresowanych opanowaniem warsztatu technicznego i technologicznego w zakresie prac ceramicznych, czytaniem i sporządzaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej. Poznając narzędzia, przyrządy i przybory, uczeń wyposaża się w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie ceramiki artystycznej i form użytkowych.

Zajęcia artystyczne odbywają się z wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Istnieje możliwość poszerzenia oferty specjalności zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

plakat2 plakat