Jesteś tutaj: Strona Główna » SARM

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
w Gliwicach


SARM


44-100 GLIWICE, ul. Barlickiego 3
tel./fax (32) 775 18 37

KRS 0000004952
NIP 631-21-71-022
REGON 273818217

Statut SARM pdf

  Stowarzyszenie ma charakter edukacyjny i zajmuje się realizacją programów dla młodzieży w zakresie:
 • zwalczania bezrobocia,
 • aktywacji zawodowej,
 • zagospodarowania wolnego czasu,
 • kształcenia ustawicznego,
 • doradztwa zawodowego.

Oferuje kształcenie młodzieży w szkołach dziennych oraz dorosłych w trybie wieczorowym i zaocznym w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.


ORGANY STOWARZYSZENIA:

Prezes:
Grażyna Grzesik

Zarząd:
Aneta Lipiec
Aneta Ćwikiel-Łoboda
Katarzyna Guzek


GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA:

 • lokalna polityka społeczna i kulturalna nastawiona na potrzeby młodzieży,
 • integracja młodzieży i dorosłych na rynku pracy,
 • kształcenie zawodowe,
 • rewitalizacja poprzemysłowych obiektów byłej Fabryki Drutu przy ul. Dubois, prowadzenie kulturalnej działalności i zaprezentowanie szerszej publiczności potencjału tego miejsca.
Wyróżnienie Inicjatywa Roku 2016 Lider Roku 2015
inicjatywa 2016 lider
Organizacja Roku 2014 Organizacja Roku 2013
organizacja2011 dyplom
Gliwicka Organizacja Pozarządowa
Roku 2011
Gliwicki Lider Społeczny
Roku 2012
organizacja2011 dyplom
Lider Społeczny Roku 2010 Nagroda za osiągnięcia
w dziedzinie kultury 2009
lider2010 dyplom
Gliwicka Organizacja Roku 2008 "Gliwiccy Kresowianie" - podziękowanie
dyplom podziekowanie
rok_talentow
Otrzymaliśmy tytuł
"Miejsca Odkrywania Talentów"
przyznawany przez
Ministra Edukacji Narodowej

List od Ministra Edukacji Narodowej pdfNASZ PROGRAM:

Stowarzyszenie realizuje i rozwija dostosowaną dla potrzeb lokalnego rynku pracy koncepcję kształcenia ustawicznego spełniającego wymagania:

 • dostosowanie do indywidualnego poziomu wykształcenia,
 • dostosowanie do potrzeb kształceniowych małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uznanie dotychczasowych doświadczeń w pracy,
 • indywidualizacja form zdobywania wykształcenia,
 • możliwość uzyskania uznanego certyfikatu zawodowego.

Stowarzyszenie jest zainteresowane losem architektury poprzemysłowej naszego regionu. Docenia wartość tej spuścizny, zarówno stricte architektonicznej, jak i kulturowej. Do tego celu chce wykorzystać przekazane przez Urząd Miejski Miasta Gliwice dwie hale byłej Fabryki Drutu, przekształcając je w galerię HALO!GEN.


HALO!GEN ma na celu:

 • prezentację mieszkańcom Gliwic i regionu współczesnej polskiej kultury i sztuki na wysokim poziomie,
 • prowadzenie kulturalnej działalności w poprzemysłowych obiektach byłej Fabryki Drutu i prezentowanie szerszej publiczności potencjału tego miejsca,
 • stworzenie gliwiczanom możliwości zaspokajania wyższych potrzeb w zakresie kultury poprzez uczestnictwo w wydarzeniu łączącym różne dziedziny kultury, sztuki, muzyki nietypowe dla obecnej oferty kulturalnej miasta,
 • promowanie Gliwic jako miasta prezentującego współczesne trendy w kulturze i sztuce o ogólnopolskiej randze,
 • stworzenie miejsca, gdzie lokalni młodzi twórcy będą mieli okazję do własnego rozwoju twórczego i prezentacji twórczości przed szerszą publicznością, stworzenie szerszej platformy współpracy gliwickich organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.