#
 • Gliwickie Centrum Edukacyjne Halo!gen    telefon : 784 993 217

Obszary działania

NASZ PROGRAM:

Stowarzyszenie realizuje i rozwija dostosowaną dla potrzeb lokalnego rynku pracy koncepcję kształcenia ustawicznego spełniającego wymagania:
 • - dostosowanie do indywidualnego poziomu wykształcenia,
 • - dostosowanie do potrzeb kształceniowych małych i średnich przedsiębiorstw,
 • - uznanie dotychczasowych doświadczeń w pracy,
 • - indywidualizacja form zdobywania wykształcenia,
 • - możliwość uzyskania uznanego certyfikatu zawodowego.
Stowarzyszenie ma charakter edukacyjny i zajmuje się realizacją programów dla młodzieży w zakresie:
 • - zwalczania bezrobocia
 • - aktywacji zawodowej
 • - zagospodarowania wolnego czasu
 • - kształcenia ustawicznego
 • - doradztwa zawodowego
 • Oferuje kształcenie młodzieży w szkołach dziennych oraz dorosłych w trybie wieczorowym i zaocznym w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
  Więcej
  #