#
 • Gliwickie Centrum Edukacyjne Halo!gen    telefon : (+48) 784 993 217

Wszechnica PAU w Gliwicach

Wszechnica PAU w Gliwicach – informacja i spis wykładów

------------------

Kontakt: prof. Barbara Jarząb, tel. 32 278 93 11, e-mail: Barbara.Jarzab@io.gliwice.pl

Jacek Rogoliński, tel. 32 278 98 04, e-mail: Jacek.Rogolinski@io.gliwice.pl

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice od roku 2011 do końca 2014 organizowały WSZECHNICĘ NAUKOWO-KULTURALNĄ w Gliwicach. Od roku 2015 Wszechnica PAU działa w innej formie organizacyjnej. Główny ciężar organizacyjny ponosi obecnie Muzeum w Gliwicach i organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. W ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej organizowane są co miesiąc wykłady z zakresu najnowszych osiągnięć nauki i problemów kultury, na które zapraszamy młodzież szkół średnich, młodzież akademicką oraz wszystkich zainteresowanych. Organizatorem cyklu wykładów jest członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Mieczysław Chorąży.

Powyższa informacja została utworzona przez prof. Mieczysława Chorążego w roku 2016

 • W dniu 20 lutego 2021 odszedł Koordynator Wszechnicy prof. dr hab. Mieczysław Chorąży. W obrębie zespołu organizacyjnego zaproponowaliśmy i tę funkcję zgodziła się przyjąć
  prof. dr hab. Barbara Jarząb, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

 • Spis wygłoszonych wykładów

  • 1. 27.10.2011 WYKŁAD INAUGURACYJNY Prof. Janusz Sylwester (Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu) "Słońce: coraz lepiej badamy, lecz nie do końca rozumiemy"
  • 2. 24.11.2011 Prof. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Czy dobre czasy się skończyły? Stan ekosystemów i ich usług na naszej planecie"
  • 3. 14.12.2011 Prof. Jerzy Janik (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie) "Fizycy a problem boga. Pokora fizyka"
  • 4. 06.01.2012 Prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie) "Dlaczego myślimy i jak możemy się mylić w interpretacji świata"
  • 5. 23.02.2012 Prof. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie) "Komórki macierzyste: nadzieja chorych i dylematy"
  • 6. 29.03.2012 Dr nauk ekonomicznych Krzysztof Lachowski (Krajowa Rada Spółdzielczości w Warszawie) "Spółdzielczość – przeszłość czy przyszłość?"
  • 7. 24.04.2012 Prof. Marek Szczepański (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Pożegnanie Małych Ojczyzn?"
  • 8. 30.05.2012 Prof. Kazimierz Grotowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) "Czy niebo mówi nam całą prawdę?"
  • 9. 21.06.2012 Dr hab. Katarzyna Lisowska (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach) "Inżynieria genetyczna – czy w służbie ludzkości, czy też korporacji?"
  • 10. 26.09.2012 Prof. Jan Miodek (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu) "Kultura i polszczyzna młodych pokoleń"
  • 11. 25.10.2012 Prof. Piotr Sztompka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) "Idea sprawiedliwości społecznej w kulturze europejskiej"
  • 12. 29.11.2012 Prof. Jerzy Kłoczowski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie) "Polska w Europie w latach Zimnej Wojny (1943–1991)"
  • 13. 13.12.2012 Prof. Zbigniew Mikołejko (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie) "Ukryte mechanizmy przemocy"
  • 14. 31.01.2013 Prof. Henryk Samsonowicz (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie) "Miejsce Polski w Europie"
  • 15. 28.02.2013 Dr Andrzej Kobos (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie) "Najdłuższy świt – rzecz o początkach sztuki człowieka"
  • 16. 27.03.2013 Prof. Jerzy Puchalski (Ogród Botaniczny PAN w Warszawie) "Historyczne i współczesne ogrody botaniczne świata"
  • 17. 25.04.2013 Prof. Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) "Dziedzictwo a rozwój"
  • 18. 06.06.2013 Prof. Stanisław Nicieja (Rektor Uniwersytetu Opolskiego w Opolu) "Kresowa Atlantyda –historia i mitologia miast kresowych"
  • 19. 10.10.2013 Prof. Marek Kimmel (Rice University, Houston,TX, USA oraz Politechnika Śląska w Gliwicach) "Teoria ewolucji w świetle postępów w biologii"
  • 20.14.11.2013 Prof. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Walka Polaków o wolność w XX wieku"
  • 21. 5.12.2013 Prof. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) "Wigilia polska w literaturze i sztuce"
  • 22. 6.03.2014 Dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie) "Czy istnieje życie poza Ziemią?"
  • 23. 24.04.2014 Prof. Andrzej Paszewski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) "Biologiczny i kulturowy wymiar człowieka"
  • 24. 29.05.2014 Dr Piotr Orleański (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie) "Polskie projekty satelitarne"
  • 25. 30.09.2014 Prof. Adam Zagajewski (prof. wiz. University of Chicago) "Czym jest – czym była – „polska szkoła poezji”
  • 26. 23.10.2014 Prof. Krzysztof Zanussi (Studio Filmowe TOR w Warszawie) "Czy los da się wyliczyć?"
  • 27. 26.11.2014 Prof. Marian Zembala (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu) "Transplantacje szansą i nadzieją w ratowaniu życia i zdrowia"
  • 28. 26.02.2015 Prof. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu) "Materiały polimerowe XXI wieku: szanse i zagrożenia"
  • 29. 26.03.2015 Prof. Tadeusz Dobosz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) "Serce Chopina"
  • 30. 23.04.2015 Prof. Krzysztof Meissner (Uniwersytet Warszawski) "Granice poznania w nauce"
  • 31. 28.05.2015 Prof. Ryszard Bugaj (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie) "Spór o zakres funkcji państwa"
  • 32. 16.06.2015 Prof. Grzegorz Opala (em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ) "Prognozy demograficzne – sukces czy katastrofa"
  • 33. 30.09.2015 Prof. Jerzy Hickiewicz (em. prof. Politechniki Opolskiej w Opolu ) "Kresowa elektrotechnika: profesorowie Politechniki Lwowskiej, wielka Wystawa Krajowa, lwowskie tramwaje..."
  • 34. 29.10.2015 Prof. Janusz Skalski (Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) "Współczesne możliwości chirurgii serca u dzieci"
  • 35. 26.11.2015 Prof. Adrienne Körmendy (Konsul Generalny Węgier w Krakowie) "Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni"
  • 36. 17.12.2015 Prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie) "Śmierć i zjawiska jej towarzyszące"
  • 37. 28.01.2016 Prof. Stanisław Nicieja (Rektor Uniwersytetu Opolskiego w Opolu) "Kresy w historii, literaturze i nauce polskiej"
  • 38. 25.02.2016 Marek Śliboda (Prezes Zarządu firmy Marco Sp. z o.o. w Gliwicach) "Jak zbudować ponadczasową firmę?"
  • 39. 31.03.2016 Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska (b. Konsul Generalny RP w Kanadzie,b. Reprezentant RP przy UNESCO w Paryżu) "Wizerunek Polski. Jak moglibyśmy być widziani w różnych miejscach świata?"
  • 40. 28.04.2016 Prof. Krzysztof Kluszczyński (Wydział Elektryczny, Katedra Mechatroniki Politechnika Śląska) "Modelowanie – umiejętność czy sztuka?"
  • 41. 30.05.2016 Prof. Marek Szczepański (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Województwo katowickie i śląskie w procesie przemian. Bilans ćwierćwiecza"
  • 42. 30.05.2016 Prof. Krystian Probierz (Katedra Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska w Gliwicach) "Wielkie budowle XXI wieku – tunel pod Alpami"
  • 43. 29.09.2016 Prof. Michał Tomczak (Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu) "Pogoda kosmiczna: Słońce i jego wpływ na Ziemię"
  • 44. 27.10.2016 Prof. Marek Zrałek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Odkryliśmy "Boską cząstkę" – i co dalej?"
  • 45. 24.11.2016 Prof. Jan Duława (Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) "Możliwości i ograniczenia medycyny – okiem lekarza"
  • 46. 13.12.2016 Prof. Julian Gembalski (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej, Akademia Muzyczna w Katowicach) "Organy w historii kultury europejskiej"
  • 47. 26.01.2017 Prof. Edward Nęcka (Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) "Czy inteligencja się liczy?"
  • 48. 23.02.2017 Prof. Łukasz Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ) "Czy w XXI wieku szkoła ma jeszcze sens?"
  • 49. 30.03.2017 Prof. Mieczysław Chorąży (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach) "Fenomen życia – czy poznamy jego istotę?"
  • 50. 20.04.2017 Prof. Paweł Nurowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie) "Tajemnice planowania misji kosmicznych"
  • 51. 25.05.2017 Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski w Warszawie) "Newton, Maxwell, Einstein i co dalej?"
  • 52. 22.06.2017 Prof. Franciszek Marek (b. Rektor Uniwersytetu Opolskiego) "Wkład Śląska w dorobek kultury ogólnonarodowej"
  • 54. 28.09.2017 Prof. Jadwiga Puzynina (Rada Języka Polskiego PAN i Uniwersytet Warszawski) "Komunikacja międzyludzka jako element kultury"
  • 55. 24.10.2017 Damian Jabłeka (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie) "Planety pozasłoneczne: w poszukiwaniu innych światów"
  • 55. 30.11.2017 Prof. Tadeusz Niedźwiedź (Katedra Klimatologii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) "Ekstremalne zjawiska pogodowe i anomalie klimatyczne"
  • 56. 25.01.2018 Prof. Iwona Nowakowska-Kempna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) "Filozofia spotkania w cyberczasach"
  • 57. 22.02.2108 Prof. Tadeusz Chmielniak (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach) "Problemy energii – dziś i jutro"
  • 58. 22.03.2018 Prof. Janusz Ziółkowski (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie) "Wszechświat: co się stało 14 września 2015 r.?"
  • 59. 26.04.2018 Prof. Franciszek Czechowski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu) "Chemiczne relikty życia zachowane w skałach osadowych"
  • 60. 24.05.2018 Prof. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Czy nasz czas na planecie Ziemia się kończy?"
  • 61. 28.05.2018 Prof. Stanisław Nicieja (Katedra Biografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu) "Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r.; rola wojska i inteligencji kresowej w tym dziele"
  • 62. 27.09.2018 Dr Roman Nieczyporowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) "Sztuka wobec pamięci ludobójstwa"
  • 63. 24.10.2018 Mgr Paulina Karczmarek (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa) "Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata"
  • 64. 29.11.2018 Prof. Jan Kopiec (Biskup Gliwicki) "Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów"
  • 65. 13.12.2018 Prof. Antoni Cygan (Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach) "Dwanaście obrazów"
  • 66. 31 stycznia 2019 Prof. Marek Marcisz, Dr Łukasz Gawor (Katedra Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska w Gliwicach) "Dron – przyjaciel czy wróg?"
  • 67. 28 lutego 2019 Dr hab. Marek Izydorczyk (Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach) "Telekomunikacja wczoraj i dziś"
  • 68. 28 marca 2019 Prof. Paweł Rudawy (Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) "Słońce: jego natura postrzegana z Ziemi i satelitów"
  • 69. 25 kwietnia 2019 Prof. Andrzej Jasiński (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, w Katowicach) "Duchowość muzyki"
  • 70. 30 maja 2019 Prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak (Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach) „Meandry dziedzictwa architektury: konteksty i interpretacje”
  • 71. 27 czerwca 2019 Prof. Anna Cegieła (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie) „Język w dobie polskiej wojny kulturowej”
  • 72. 26 września 2019 Prof. Michał Witt (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) „Czy geny wpływają na muzykę?”
  • 73. 24 października 2019 Prof. Zbigniew Stawrowski (Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa”
  • 74. 28 listopada 2019 Prof. Antoni Barciak (em. prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) „Śląsk – region pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami”
  • 75. 12 grudnia 2019 Prof. Wanda Baer-Dubowska (Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) „Środowisko i rak – jak się mu przeciwstawiać”
  • 76. 30 stycznia 2020 Prof. Piotr Bieliński (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego) „Polsko-syryjskie badania archeologiczne 1959-2010”
  • 77. 27 lutego 2020 Lech Majewski (malarz, poeta, prozaik, reżyser) „Czy XX wiek zamordował ideę piękna?”
  • Przedstawiamy poniżej kolejne spotkania Wszechnicy PAU:
  • 78. 24 czerwca 2021 Krzysztof Składowski, Piotr Widłak, Barbara Jarząb (profesorowie Instytutu Onkologii w Gliwicach) „Profesor Mieczysław Chorąży. In memoriam”
  • 79. 28 października 2021 Dr n. med. Przemysław Wilczewski (Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Szpital Polski w Sztumie) „Fakty i mity na temat epidemiologii i profilaktyki chorób serca”
  • 80. 09 grudnia 2021 Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) „Leczenie COVID-19. Wzloty i upadki”
  • 81. 27 stycznia 2022 Dr hab. Marek Walczak (Kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) „Dzieło sztuki jako źródło historyczne”
  • 82. 31 marca 2022 Prof. dr hab. Zbigniew Puchała (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach) „Informatyka kwantowa - łagodne wprowadzenie”
  • 83. 28 kwietnia 2022 Dr hab. Michał Paluch OP (Dominikanin, filozof, teolog, profesor i były rektor Papieskiego Uniwersytetu Św.Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie) „Czy Kościół jest nam potrzebny?”
  • 84. 23 czerwca 2022 Dr Teresa Sikora (adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) „Mentalność prawego kciuka i inne powikłania Affluenzy”
  • 85. 09 września 2022 Prof. Leszek Marynowski (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) „Pożary w historii Ziemi"
  • 86. 24 listopada 2022 Mgr Jadwiga Jasińska-Sadura (historyk sztuki) „Piękne i pożyteczne, czyli o rzemiośle artystycznym"
  • 87. 15 grudnia 2022 Prof. Marek Stanisław Szczepański „Czy metropolie rządzą światem? Wielkie miasta w procesach rozwoju światowego”